Meny
 

Torp byggprojekt

Vad händer i utbyggnaden av Torp?

 

Utbyggnad och ombyggnation av Torp är i sitt startskede. Beräknad byggstart av projektet är första kvartalet 2018. Den befintliga byggnaden kommer förlängas ut ca 40-50meter ut på den idag befintliga parkeringen. Det blir en ny fasad med mycket fönster och en ny entré mitt på huset. 625 nya parkeringsytor kommer till på taket, för att ersätta de parkeringar som den nya byggnaden tar i anspråk.

Totalt kommer Torp växa från ca 35 000kvm till ca 50 000kvm.

 

Butiksmixen kommer att utökas och förstärkas. Redan idag kan vi tillkännage att den norska sportkedjan XXL kommer etablera sig på Torp. Det förs i dagsläget dialog med flera butikskoncept. Både internationella, nationella och lokala aktörer finns med i den dialogen. Vilka som kommer till Torp kommer tillkännages allt eftersom.

 

I och med ombyggnationen kommer även infrastrukturen för området förändras. Bland annat kommer den nya busslinjen stanna på en busshållplats strax innan huvudentrén.

 

 

 

 

På denna sida kommer information uppdateras allt eftersom

byggnationen framskrider.

 

TORP KÖPCENTRUM GÅR EN SPÄNNANDE FRAMTID TILL MÖTES.