Meny
 

Byggprojekt

Vad händer i utbyggnaden av Torp?

 

Butiksmixen kommer att utökas och förstärkas. Redan idag kan vi tillkännage att den norska sportkedjan XXL kommer etablera sig på Torp. Det förs i dagsläget dialog med flera butikskoncept. Både internationella, nationella och lokala aktörer finns med i den dialogen. Vilka som kommer till Torp kommer tillkännages allt eftersom.

 

I och med ombyggnationen kommer även infrastrukturen för området förändras. Bland annat kommer den nya busslinjen stanna på en busshållplats strax innan huvudentrén.

 

Beräknat klart 6 juni 2020.

 Vi har öppet som vanligt hela byggtiden.

 

2018

4oktober

Lekplats och babylounge stängs från 4 oktober pgr av utbyggnaden av Torp. Skötbord finns på våra handikappstoaletter under byggtiden.

 

lekplats

2 oktober

Flexlinje hållplats på Torp köpcentrum är flyttad.

Flexlinjen Uddevalla är en service som Västtrafik ansvarar för. Flexlinjen är till alla men framför allt för dig som behöver extra omsorg när du reser. Bussarna är bekväma och lätta att kliva av och på, och förarna hjälper dig tillrätta ombord. Flexlinjens bussar kör mellan särskilda hållplatser inom Uddevalla kommun. Du behöver beställa din resa med Flexlinjen i förväg, senast en timme innan du vill resa. För att beställa resa med Flexlinjen eller om du vill ha mer information, ring:

0771-91 90 90

https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/resor-transporter/flexlinjen.html

 

 

1 oktober

 Den förste oktober kommer busshållplatserna vid Coop och ICA Maxi stängas pgr av att dessa ytor blir byggarbetsplatser. Tillfällig busshållplats blir vid negången mot Östra Torp och IKEA .

 

 

25 september

Under ombyggnationen kommer det vara avstängt på några av våra yttre ytor. Kartan nedan visar vilka ytor som nu är avstängda. De gröna linjerna visar nya vägar in på området och till parkeringar samt gula linjer visar gångstråken in till butikerna. Infarten från Norra länken ner mot Coop är nu också avstängd.
Rivning av Coops gamla byggavdelning har påbörjats, marken där delar av de nya byggnaderna ska stå förstärks och det ska grävas nya vatten och avloppsledningar. 

 

parkering torp

 

12 september

 

Infartsvägen till pendelparkeringen är flyttad ca 100m öster ut.

 

29 Augusti

 

Första grävmaskinen är på plats och gräver provhål på Torp parkering, för att kolla bärigheten i marken.

 

Augusti

 

Bygglov har gått igenom

 

Nya torp 

 

Två år efter köpet av Torp Köpcentrum i Uddevalla är nu Olav Thon Gruppen redo för total invändig renovering samtidigt som köpcentrumet byggs ut med 16 500 m2. Över 700 miljoner kronor satsas och den nya totala ytan på 54 000 m2 beräknas öppna på den svenska nationaldagen år 2020.

 

Film nya Torp

 

 ICA Fastigheter har påbörjat sin del av utbyggnaden som sedan ska länkas ihop med fackhandeln på Torp köpcentrum.

 

 

Juni

Bygglov inlämnat. Tas upp i nämnden den 14 juni.

 

 

15 Feb

 Detaljplanen för nya Torp är antagen.

 

8 Feb

 

 

Systembolaget blir den första butiken som flyttas under byggtiden. Redan 15 mars kommer de öppna i Hem & Fritidshuset på Torp köpcentrum.

 

 

2 Februari

  

Senaste nytt angående Deltaljplan / Exploateringsavtal

Exploateringsavtalet var ett av många ärenden på Kommunstyrelsen sammanträde den 31 januari 2018.

 

Beslut; Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta exploateringsavtalet med tillhörande tilläggsavtal.

 

Ärendet kommer till nästa fullmäktigesammanträde som är den 14 februari.

 

Protokoll 2018-01-31

 

 

https://www.uddevalla.se/4.7d70873f152fa01dc9b191de.html

 

   

2017

 16 November

 

Toaletterna på nedervåningen av Hem & Fritidshuset rivs och kunderna hänvisas till våra nya toaletter på andra våningen, granne med Olles Leksaker. Toaletterna på nedervåningen rivs för att göra plats för Systembolaget som ska flyttas över till Hem & Fritidshuset under byggprojektet nya Torp köpcentrum

 

19 September

 

Utställningen är klar.

 

18 Augusti

 

Ett förslag till detaljplan för Torp köpcentrum, är nu utställd för granskning under tiden

18 Augusti – 14 September 2017.

 

  

 

På denna sida kommer information uppdateras allt eftersom

byggnationen framskrider.

 

TORP KÖPCENTRUM GÅR EN SPÄNNANDE FRAMTID TILL MÖTES.