Meny
 

Torp byggprojekt

Vad händer i utbyggnaden av Torp?

 

Butiksmixen kommer att utökas och förstärkas. Redan idag kan vi tillkännage att den norska sportkedjan XXL kommer etablera sig på Torp. Det förs i dagsläget dialog med flera butikskoncept. Både internationella, nationella och lokala aktörer finns med i den dialogen. Vilka som kommer till Torp kommer tillkännages allt eftersom.

 

I och med ombyggnationen kommer även infrastrukturen för området förändras. Bland annat kommer den nya busslinjen stanna på en busshållplats strax innan huvudentrén.

 

 

 18 augusti

Ett förslag till detaljplan för Torp köpcentrum, är nu utställd för granskning under tiden

18 augusti – 14 september 2017.

 

Planförslaget  går att ta del av på kommunens hemsida under Uddevalla/ bygga Bo och Miljö eller via länken http://bit.ly/2ijmQoB

 

  

19 september

Utställningen är klar.

 

 

16 november

 

Toaletterna på nedervåningen av Hem & Fritidshuset rivs och kunderna hänvisas till våra nya toaletter på andra våningen, granne med Olles Leksaker. Toaletterna på nedervåningen rivs för att göra plats för Systembolaget som ska flyttas över till Hem & Fritidshuset under byggprojektet nya Torp köpcentrum

 

 

 

 

 

 

På denna sida kommer information uppdateras allt eftersom

byggnationen framskrider.

 

TORP KÖPCENTRUM GÅR EN SPÄNNANDE FRAMTID TILL MÖTES.