Meny
 

Byggprojekt

Vad händer i utbyggnaden av Torp?

 

Butiksmixen kommer att utökas och förstärkas. Redan idag kan vi tillkännage att den norska sportkedjan XXL kommer etablera sig på Torp. Det förs i dagsläget dialog med flera butikskoncept. Både internationella, nationella och lokala aktörer finns med i den dialogen. Vilka som kommer till Torp kommer tillkännages allt eftersom.

 

I och med ombyggnationen kommer även infrastrukturen för området förändras. Bland annat kommer den nya busslinjen stanna på en busshållplats strax innan huvudentrén.

2017

 

 18 augusti

Ett förslag till detaljplan för Torp köpcentrum, är nu utställd för granskning under tiden

18 augusti – 14 september 2017.

   

19 september

Utställningen är klar.

 

16 november

 

Toaletterna på nedervåningen av Hem & Fritidshuset rivs och kunderna hänvisas till våra nya toaletter på andra våningen, granne med Olles Leksaker. Toaletterna på nedervåningen rivs för att göra plats för Systembolaget som ska flyttas över till Hem & Fritidshuset under byggprojektet nya Torp köpcentrum

 

2018

2 februari

  

Senaste nytt angående Deltaljplan / Exploateringsavtal

Exploateringsavtalet var ett av många ärenden på Kommunstyrelsen sammanträde den 31 januari 2018.

 

Beslut; Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta exploateringsavtalet med tillhörande tilläggsavtal.

 

Ärendet kommer till nästa fullmäktigesammanträde som är den 14 februari.

 

Protokoll 2018-01-31

 

 

https://www.uddevalla.se/4.7d70873f152fa01dc9b191de.html

 

8feb

 

Systembolaget blir den första butiken som flyttas under byggtiden. Redan 15 mars kommer de öppna i Hem & Fritidshuset på Torp köpcentrum.

 

 

 

15 feb

 Detaljplanen för nya Torp är antagen.

 

Juni

Bygglov inlämnat. Tas upp i nämnden den 14 juni.

 

 

 

 

 

 

På denna sida kommer information uppdateras allt eftersom

byggnationen framskrider.

 

TORP KÖPCENTRUM GÅR EN SPÄNNANDE FRAMTID TILL MÖTES.